EVGA GTX 970 SC gaming !

Giá: 7.500.000 vnđ

Lên sàng 1 em EVGA GTX 970 OC tản REF
Hàng like new
Bao test 1 tuần
Giá bán 7.5tr
http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=04G-P4-1972-KR
4b639335bcd3d341fab6daf9bd475a007a457f99948d99243f33c9029fdb809c

7b0000ad239c9d04795cfb4b354a40099bff504baf371f783e7315c640943b6a

dce7e85bbe4705a6197130c15e75bcc8d14e84017b6d573c1d2f5d1e2d0e6e5b

19380b4d3eda9ec311396fc6c4a41742acaaa6e43fda8189fedbcbfd31a49930

Bình Luận: